Økonomi

Hvad koster det at gå på efterskole?
Læs mere
Scroll ned for at se mere

Ingen ekstra omkostninger

På Tølløse Slots Efterskole dækker skolepengene alle udgifter. Der kommer ingen ekstra betalinger for f.eks. rejser.

Indmeldelsesgebyr

Når du melder dig ind på Tølløse Slots Efterskole via tilmeldingsblanketten opkræver vi efterfølgende et indmeldelsesgebyr på kr. 2000,-. Når vi har modtaget tilmeldingsblanketten samt de 2000,- kr. har du en plads som vi bekræfter pr. mail. Gebyret refunderes ikke hvis du fravælger din plads.

Skolepenge

Skolepengene betales i 12 rater, hvoraf den første rate på 4.000,- kr. betales som et aconto beløb d. 1. februar forud for skolestart. Restbetaling for efterskoleopholdet opkræves efterfølgende hver måned fra 1. August frem til sidste rate 1. Juni. Fortryder du din optagelse på efterskolen inden skolestart, mister du indmeldelsesgebyret på 2.000,- kr. samt acontobeløbet på 4.000 kr. 

Ugeprisen udgør for efterskoleåret 2023/2024 kr. 2.625,- i 41 uger.

Ugeprisen udgør for efterskoleåret 
2024/2025 kr. 2.725,- i 41 uger. 

Beløbet som forældrene skal betale, kaldes egenbetalingen.

Elevstøtten fra staten bliver automatisk trukket fra din elevbetaling. Elevstøtten beregnes ud fra det enkelte barns hjems indkomstgrundlag. Ansøgninger om statsstøtte sker på efterskolens initiativ.

Midlertidig afbrydelse
(ferie uden for ferieplanen)

Hvis forældre fritager en elev fra efterskolen i en uge eller mere (f.eks. til ferierejser el. lign.) i en af de 41 skoleuger, da bortfalder statstilskuddet og elevstøtten både til familien og til efterskolen i de pågældende uger. Derfor opkræver vi det tilskud som skolen i så fald mister. Vi opkræver kr. 4.500,- pr. uge, hvis en elev holder ferie uden for ferieplanen. Beløbet dækker det statstilskud som efterskolen mister. Vi ser helst at eleverne ikke holder ferie uden for de planlagte ferier. 

Udmeldelse i utide

Såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet i utide betaler hjemmet for egenbetaling + statsstøtte i 4 uger efter afbrydelsesdatoen i afbrydelsesgebyr.. Man skal være opmærksom på, at elevstøtten bortfalder fra udmeldelsesdatoen. Eleven kan ikke fortsætte på efterskolen efter afbrydelsesdatoen. De samme forhold gør sig også gældende såfremt det er efterskolen der afbryder opholdet - f.eks. pga. regelbrud.
Hvis du vælger TSE, vælger du en efterskole, der vil forvandle dig til en meget mere opmærksom og ansvarsfuld person. Du vil få et oplevelsesrigt år og med garanti rigtigt mange nye venner.

Kunne du tænke dig at se skolen?

Få en fremvisning

Tølløse Slots Efterskole, Tølløsevej 97 4340 Tølløse. 
Tlf. 59186100

Kontakt
Tølløse Slots Efterskole, Tølløsevej 97, 4340 Tølløse

man + tir + fre  træffes vi:  8.00 – 11.30 + 12.30 – 16.00

ons + tor træffes vi: 
8.00 – 11.30

Telefon: 59186100
Mail: tse@slottet.dk
Made by Mediahouse Denmark
phone-handsetcrossmenuarrow-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram