Afbrudt ophold

Såfremt skoleopholdet ønskes afbrudt eller eleven bortvises betales et opsigelsesbeløb på svarende til 4 ugers skolepenge eksklusiv statsstøtte - plus 4000 kr. Der betales skolepenge indtil den dag eleven er stoppet på skolen. Depositum på kr. 1500 er ligeledes tabt ved afbrudt ophold/bortvisning.