Det faglige

Al undervisning er ikke-niveaudelt. Det, at vi kun har 10. klasse, betyder, at vores elever har en mere moden tilgang til det at lære. Ofte er ambitionerne omkring undervisningen og projekter, som f.eks. Obligatorisk Selvvalgt Opgave, store og tiden udnyttes flittigt også, når man har fri.

Selv om det sociale liv, særlige dage, linjer og lejrskoler fylder meget på vores slot, er der altid mange som målrettet forbedrer deres standpunktskarakterer, fordi de motiveres i en ny sammenhæng med andre unge. Omkring 80% af vores elever vælger at gå direkte i gymnasiet.